O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasachi ich mieszkańcach

Materiały z konferencji O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach zostały opracowane przez autorów referatów lub na podstawie ich wystąpień, zaprezentowanych podczas konferencji i warsztatów przyrodniczych w Orzechowie Morskim w dniach od 18 do 20 października 2019. Alternatywne sposoby dystrybucji – dostępne w formie elektronicznej – do wykorzystania publikacji w celach …read in detail

Konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy.

Konferencja i warsztaty O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach odbyły się w Orzechowie Morskie oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego 18 -20 października 2019 . Stowarzyszenie Matecznik przystępując do organizacji konferencji postanowiło by inicjatywa ta stała się inspiracją do cyklicznych spotkań przedstawicieli nauk przyrodniczych z dziennikarzami, którzy poprzez MEDIA kształtują …read in detail

MONITORING WILKÓW W ZACHODNIEJ POLSCE

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku od wielu lat zwraca szczególną uwagę na wykazywane oficjalnie liczebności populacji wilków w Polsce. Na podstawie danych pochodzących od różnych autorów publikacji i instytucji przeprowadziliśmy analizę liczebności wilków w kraju w okresie od 1950 do 2019 roku (zał. 1). Sporządziliśmy symulację wzrostu liczebnego populacji wilków (zał. nr …read in detail

Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce

  Prezydium Rady Partnerów Porozumienia dotyczącego „Monitoringu wilków” Wg rozdzielnika Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończono ostatnie prace i testy związane z poprawą funkcjonowania kolejnej wersji aplikacji mobilnej i serwisu webowego wykorzystywanego w monitoringu wilków. W związku z powyższym, z satysfakcją informujemy Państwa, w tym …read in detail

Wniosek w sprawie zmian przepisów prawa w celu kontrolowanego ograniczania liczebności populacji wilków

Pan Henryk Kowalczyk Minister Środowiska Ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa WNIOSEK Dotyczy: zmian przepisów prawa w celu kontrolowanego ograniczania liczebności populacji wilków (Canis lupus) w Polsce. UZASADNIENIE Składając powyższy wniosek uprzejmie informujemy, że reprezentujemy członków stowarzyszenia posiadających doświadczenie i przygotowanie przyrodnicze. Treści naszego wniosku opieramy na analizie najnowszych wyników badań naukowych, opiniach, wnioskach, sondażach, w …read in detail

Partnerzy

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jako PARTNER WIODĄCY oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, jako PARTNER ANIMATOR od sierpnia 2018 r. na warunkach „porozumienia o współpracy partnerskiej” realizują projekt monitoringu wilków z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji mobilnej. Do realizacji tego przedsięwzięcia, na warunkach równoprawnych partnerów przystąpiły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku …read in detail

Opinia w sprawie Jednostki Wojskowej

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.27.2016 z dnia 27 czerwca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka na terenie Jednostki Wojskowej …read in detail

Opinia – Lotnisko Babie Doły

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.4.2018 z dnia 16 marca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia załóg statków powietrznych na terenie …read in detail

Stanowisko w sprawie ASF

Szczecinek, 14 grudnia 2017 r. L.dz.    1/12/2017 dotyczy: afrykańskiego pomoru świń (ASF) Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Jako stowarzyszenie zajmujące się m.in. wspieraniem działań na rzecz zachowania zwierząt dziko żyjących w Polsce wyrażamy obawy i zaniepokojenie w związku ze stwierdzonymi nowymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz stosowanymi praktykami w postępowaniu z odłowionymi dzikami …read in detail

Krajowa stratega ochrony wilka

Szczecinek, 13 lipca 2017 r. L.dz.    3/07/2017 dotyczy: krajowej strategii ochrony wilka Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska   Nawiązując do rozmowy w dniu 28 VI 2017 r. oraz do naszego pisma z dnia 20.03.2017 (L.dz. 3/03/2017) skierowanego do Pana ministra prof. Jana Szyszko, dotyczącego Krajowej strategii ochrony wilka (Canis lupus L.), na …read in detail